Miért sír a sződligeti erdő?

2011. évben Sződliget község képviselő-testülete kivágatta az Önkormányzat tulajdonában lévő erdők közel 15 %-át.
A kivágott fák, a Duna-Ipoly Nemzeti Park, és Natura 2000 védettségű területen álltak.
A fa kivágás vegetációs időben, a madarak költésekor történt.
A polgármester nyilatkozata szerint a fák értékesítéséből befolyt összeget, Sződliget útjainak fejlesztésére fordítják.

Judit Sümegi Hosszú idő eltelt, mire ősszel újra sétáltam a családommal aközeli kis erdőkben. Szomorú voltam….

Millin Tamás Talán egyszer a Sződligetiek is megtanulják, hogy olyan polgármester kell egy falunak akinek van kötödése a településhez. Pár éve letelepeted embernek térkép e táj. Ő(k) az üzeletet nézik…2 hektár erdő 200 méter aszfaltos út…

Adrian Stvorecz elkeserítő :(

Béla Juhász Sződliget Község területén kb. 100 ha erdőterület van és ebből 80 ha. az önkormányzat tulajdonában. Az erdők éves ütemtervek alapján kerülnek megújításra. Sajnos Sződligeten a korábbi testületek nem teljesítették az ütemtervben leírtakat, ezért az erdők egy része túléretté, csúcs szárazzá, balesetveszélyessé vált. Az elmúlt évben kb. 6 ha erdőterületen kezdődött meg az erdőgazdálkodás, amire a törvény kötelezi az önkormányzatot. Sződliget Község Képviselő testülete 2011 januárjában hozott az erdők megújításáról határozatot (16/2011. (I. 14.) Képviselő-testületi határozat), amely kimondja: „Sződliget Község Képviselő-testülete a 2011. évi erdőgazdálkodási üzemtervben szereplő 20/G1, 20/G2, 20/E összesen 2,6 ha-os erdőrészlet területén, (amely részben a tervezett gát nyomvonalat érinti) fakitermelést kíván végrehajtani, továbbá erdőfelújítást célzó fakitermelést kíván végrehajtani a 22/D, 22/E, 22/H és a 22/J jelű erdőrészletekben, azzal a kikötéssel, hogy a várható bevétel a 2011. évi költségvetésben úgy kerüljön rögzítésre, hogy az összeg kizárólag a sződligeti utak karbantartására legyen fordítható és a 22/c erdőrészlet erdőfelújításának rendbetételére, pótlására. Sződliget 22/D, 22/E, 22/H és 22/J jelű erdőrészletekben a terület fekvése, talajgazdálkodása, egyéb termőhelyi viszonyok miatt, mélyfúrásos technológiával, hazai éger nagyméretű gyökeres dugványok, 3,0 x 3,0 méter hálózatban kerüljenek ültetésre.”
A Képviselő-testület okult a 2005-ben történt erdőgazdálkodás tapasztalataiból, ahol a kivágott erdő helyére 5-10cm kocsányos tölgy palánták kerültek telepítésre, de különböző okok miatt a cserjék néhány tizede maradt csak életben, holdbéli tájat varázsolva a 22/C erdőrészletből. Ezt a tényt Bábiné által vezetett testület is látta, hiszen erről erdészeti szakértő véleményt is rendeletek! Talán a most felháborodott levélírók és filmkészítők, elfeledték azt, hogy aktív részesei voltak a pusztításnak? A 2011 januári döntés értelmében az erdő szerkezetátalakítás következtében, a Nemzeti Park területén nem kívánatos akácfák helyett, nagyméretű 2-3 méter magas, őshonos éger dugványok kerülnek telepítésre. (Bábiné által megbízott erdészeti szakértő javaslata alapján!!) Külön vállaltuk a korábban Soós Gábor úr polgármestersége alatt tarvágott 22C erdőrészlet megújítását is! Ennek keretében2011 áprilisban már több, mint 80 facsemetét ezen a területen elültettünk – az általános iskola diákjait is bevonva a munkába. Az erdőgazdálkodásból származó jövedelmet, az utolsó fillérig utak építésére, felújítására fordítottuk.Az erdőgazdálkodáshoz az erdőfelügyelettől és minden érintett szakhatóságtól megkaptuk a szükséges engedélyeket és a munkálatokat a törvényben engedélyezett időszakra ütemeztük.Ezt bizonyítja az Országos Zöldhatóság határozata is! Nem igaz az ezzel ellentétes állítás. Hangsúlyozom, hogy nagyon sajnálom az erdőfelújításnak áldozatul esett énekesmadarakat! Megértem az amatőr ornitológusokat is, hogy aggódnak a Turdus merula (fekete rigó), vagy a Fringilla coelebs (erdei pinty) élőhelye miatt. De ugye az nem baj, ha én legalább ilyen fontosnak tartom a Homo sapiens (gondolkodó ember) sződligeti élőhelyét is? Azt pedig végképp nem tudom megérteni, hogy a közéletben jártas, az önkormányzat tevékenységét állítólag figyelemmel kísérő, madárvédő, korábbi önkormányzati képviselő, illetve polgármesterjelölt Horváth Tibor úr miért nem helyezte át egy másik erdőrészletbe még időben a madár odúkat? Hiszen tudnia kellett a tervezett munkákról, a Képviselő-testület ugyanis már 2011 év januárjában meghozta a döntést az erdőfelújításról. Az erdők felújítását és karbantartását a terveknek, az önkormányzat döntésének megfelelően és a vonatkozó jogszabályokat maradéktalanul betartva, a polgármesteri hivatala szigorú felügyelete mellett végezte a kivitelező. A vonatkozó határozatokat és szerződéseket bárki megtekintheti a polgármesteri hivatalban. Az pedig külön pikantériája a ügynek, hogy egy magát jobboldalinak meghatározó csoportosulás elnöke, Dr. Oláh Lajos Hajdú-Bihar megyeii illetőségű szocialista párti országgyűlési képviselő írásbeli kérdésével azonosul és nem fogadja el a kormánypárti Fazekas miniszter úr, valamint az Országos Zöldhatóság válaszát. Egyáltalán Millin úr tisztában van az ügy ilyen irányú hátterével, vagy esetleg még mindig az elvesztett választás miatti sértettségében próbálja élezni a helyzetet? Vajon ilyenkor miért nem „libsi-komcsizik” kedves Millin úr? Úgy tűnik. hogy amikor a saját településének az önkormányzatát kell támadnia, akkor kritika nélkül el tudja fogadni az ön által „libsi-komcsi” nak nevezett Hajdú-Bihar megyei szocialista ogy. képviselő véleményét? Ön mértéktelen elvakultságában valóban úgy gondolja, hogy több kötődése van egy Hajdú-Bihar megyeii szocialista képviselőnek a sződligeti erdőkhöz, mint nekem?

Juhász Béla
Polgármester

Soós Gábor Tisztelt Juhász Béla Róbert, Sződliget Polgármestere!

Mindig örömmel, és érdeklődéssel olvasom sorait. Teszem ezt azért is , mert mindig érdekelt, hogyan, miképpen nyilatkozik, cselekszik az aki becsületsértés, rágalmazás miatt már kétszer állt bíróság előtt.
A 2010. októberében megválasztott képviselő-testület 2011. januárjában, 4 igen, és 3 nem (vagy tartózkodás) mellet döntött úgy, hogy kivágatja a szóban forgó erdőket. A polgármester – mivel Ő a feladat végrehajtásának címzettje – április-május hónapban engedte rá a favágókat az erdőre.
Hatékony társaság jött össze, hiszen a képviselő-testület az Ipoly Erdő zRt-nek adta el a fát lábon, és valamennyi erdő a Duna-Ipoly Nemzeti Park, illetve Natura 2000 védettségű területen van. Ugyan mire számíthatna bárki is? Ki is fog elmarasztalni bárkit is? Attól azonban, hogy a különböző jogszabályok között – mint viharos tengeren – próbál lavírozni, tisztelt polgármester úr, tevékenysége még nem lesz sem etikus, sem kívánatos.
Ha olyan nagyon rendben lenne ez a történet, akkor a kerékpárút mellett, miért is állt a munka április, és szeptember között? Miniszter úr – Dr. Fazekas Sándor – levele egyértelmű. A megkezdett munka jogszerűtlen volt. Ön kivel, és miről vitatkozik? Juhász úr, szerintem a sződligeti erdők elintézésének ezen módja sem fog hozzájárulni ahhoz, hogy felterjesszék a becsületrendre.
Ön – nagyon helyesen – előszeretettel emlegeti a 2002-ben megkezdett erdő felújítási programot. Evvel kapcsolatban azonban számos dolog kimarad okfejtéséből. Többször is említ egy titokzatos erdészeti szakértőt. Nos akkor ezek szerint szinte mindenért, ami Sződliget erdeiben történt, vagy történik, ez a titokzatos személy okolható. A Soós, és Bábiné kudarca, illetve megfogalmazása szerint az Ön “forradalmi” sikerei is (akár Kubában is lehetnénk). Akkor ezek szerint ez a személy – aki 2002-től a mai napig intézi a sződligeti erdők ügyeit – az Ön politikai megbízását teljesítené? Nem hiszem.
Van azonban egy ennél érdekesebb dolog is. Van egy levél, melyet 2005. december 4-én írt Bányavári Pál, az akkori polgármesternek, képviselő-testületnek. Bányavári Pál ebben a levélben síkra száll a sződligeti erdők védelméért, és aggodalmát fejezi ki, az elfogadott erdőgazdálkodási tervvel kapcsolatban. Bányavári urat 2006-ban képviselőnek választják, ahol a négy év alatt szinte kizárólag az Ön – akkori ellenzéki – utasításait próbálja meg végrehajtani. Harcosan küzd azért az erdőért – 20E, a Sződ-Rákos patak mellett – melyet Ön 2011 tavaszán kivágat, júliusban pedig felgyújtatja mindazt ami megmaradt. Már-már szatirikus – inkább azonban tragikus – hogy Bányavári Pál – 2010. végétől – mint falugondok, tevékenyen részt vesz az Ön által vezényelt természet károsításban. Lehet, hogy ez az ember Önnek őrizgette az erdőt? Előre eltervezték volna ezt a bevételi forrást?
Az Ön megbízása alapján, Bányavári felügyelete mellett tüntette el egy sződi vállalkozó az “Üvegház” és a “Pavilon-sor” közötti erdő nagy részét, olyan módon, hogy a kivágott és elszállított fáért a vállalkozó egy fillért sem fizetett az Önkormányzatnak. A fák árának ellentételezése – barter – az Ön által oly nagyon áhított “rendezettség”(?) kialakítása volt. Szerintem erről az egész ügyeletről a képviselő-testület csak utólag szerzett tudomást, hiszen az Ön által ezen a helyen megvalósítandó kalandparkról szinte senki sem hallott.
Sokszor elmondtam, hogy alapértéknek tartom, hogy a település vezetője a polgármester, a képviselők sződligeti kötődésű emberek közül kerüljenek ki. Ha Ön – polgármester úr – ilyen ember lenne, akkor az egyértelmű természet károsításért, a madarak fészkeinek elégetéséért nem az odúkat kihelyezőket tenné felelőssé. Ha Ön valóban felelős döntéshozóként dolgozna, tenne ezért a községért, ha Ön valóban “itt élne”, akkor ha mástól nem, Bányavári Pál úrtól biztosan tudhatta volna, hogy ezen a területen már több mint hét éve odúkat helyeztek ki. Ha Ön valóban Sződligetért, az itt élő emberekért szolgálatot vállaló polgármester lenne, akkor a legapróbb kavics helyét, történetét is ismerné Sződligeten.
Ön valahol büszkén nyilatkozta, hogy nem érzi hátrányként, hogy alig 10 éve lakik Sződligeten, hiszen az Ön barátai, támogatói levetítették Önnek azt a – még VHS technikával készült – filmet, amely még 1992-ben készült, és a kikötő átadási ünnepségén készült. Ön ezzel szemben nem tudta, hogy a tarvágásra kijelölt területen odúkat helyeztek ki, pedig az erről készült filmtudósítás hosszú ideig látható volt az akkor még működő helyi televíziós csatornán, mely fogható volt valamennyi háztartásban, ahol bevezetésre került a kábel TV.
2005. után az erdőgazdálkodási terv végrehajtását azért függesztette fel az akkori képviselő-testület, mert az eltervezettnél lassabban történt az új telepítés megeredése.
Tisztelt Polgármester Úr!
Külön öröm számomra, hogy ugyanaz az erdészeti szakértő, aki Ön szerint 2005-ben “holdbéli tájat varázsolva a 22/C erdőrészletből”, mostanra az irányítása alatt megvilágosodott, és minden rendben lesz.
Igen, elhiszem Önnek! Hiszen a Szabadság tér felújítása is rendben van, az árvízvédelmi gát már saját finanszírozásban épül, a kivágott fák árából sorra épülnek a kővel leszórt, vízelvezetés nélküli utak, valamennyi peres ügyét sikerrel lezárta, a Duna-part kiszervezése is roham léptekkel halad a megoldása felé.
Tulajdonképpen mindezért köszönet illetné. Én mégis arra kérném – már csak a felsorolt ügyek miatt is – mondjon le a polgármesteri tisztség betöltéséről. Teljesüljön álma, legyen országgyűlési képviselő. Igaz Mi – sződligetiek – ismét szegényebbek leszünk egy tehetséges párt politikussal, de – ahogyan az írás mondja: boldogok a lélekben szegények!

Soós Gábor
polgármester 2001-től, 2006-ig

Zoltán Bubla Bár nem szeretem Soóst, azt hiszem ez köztudott, de támogatom ebben az ügyben.