Sződligetiek Baráti Köre Egyesület Közgyűlése

Sződligetiek Baráti Köre Egyesület Közgyűlése 2011. november 22.-én

 A Sződligetiek Baráti Köre Egyesület első ízben tartotta meg Közgyűlését, melyen a már korábban bejegyzett alapító tagokon kívül számos új érdeklődő is eljött és szándékukat fejezték ki az Egyesületbe történő belépésükre.

A közgyűlés napirendi pontjai:

 • Beszámoló az Egyesület eddigi tevékenységéről
 • Felügyelő Bizottsági tagválasztás
 • Pénzügyi előadó megválasztása
 • 2012-es év tagdíjfizetésének meghatározása, szavazás
 • Új, bejegyzésre kerülő tagjelöltek megszavazása

Az Alapító Okirat szabálya értelmében az Egyesület eddigi tevékenységéről a beszámolót Szabó Gyula alelnök tartotta.

 

A beszámoló részletesen.

Egyesületünket a Pest Megyei Bíróság kérelmünkre 2011. július 18.-án TE6146 számon közhasznú szervezetként nyilvántartásba vette, mely jogerőre emelkedett 2011. augusztus 17.-én.

Mielőtt azonban áttekintenénk, hogy milyen feladatokat hajtottunk végre eddigi rövid tevékenységünk során, engedjék meg azonban, hogy előzetesen felidézzük azokat a gyökereket ahonnan indultunk, hogyan, és miért fogalmazódott meg bennünk, hogy megalakítsuk Egyesületünket.

Valamikor 2010. tavaszán Markóczy Sándor, Millin Tamás, Berkiné Hanzlik Mária és Grauszmann Tamás elhatározták, hogy községünkben is fel kellene állítani egy Trianoni emlékművet. Az elhatározást tettek követték, elindították azt a hosszadalmas engedélyeztetési procedúrát, amely az emlékmű felállításának megvalósításához szükséges. Közben Markóczy Sándor pénzadományi gyűjtésbe is kezdett, melyből az emlékművet finanszírozták.

Felkérték Szeidl Jánost, aki beszerezte és  fiával együtt kifaragta azt a hatalmas terméskövet, amely később felavatásra került a 2-es sz. főúton, de erről majd később. Itt azonban megjegyezni kívánom, hogy már akkor szóba került, hogy az emlékművet a későbbiek folyamán egy Turulmadárral tesszük teljessé.

Ez az emlékműavatás adott ötletet néhányunknak ahhoz, hogy folytassuk nemzeti hagyományaink ápolását, így 2010. novemberében 10-15-en összejöttünk és elhatároztuk, hogy megalakítjuk a Sződligetiek Baráti Köre Egyesületet. Ekkor határoztuk meg hitvallásunkat, céljainkat, feladatainkat, melyek a következők:

Egyesületünk hitvallása: MODUS VIVENDI (együttélési mód, amely a különböző érdekeket áthidalja, egybehangolja, két vagy több ellentétes álláspont egymás melletti létezését biztosítja.)

Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, azoknak anyagi támogatást nem nyújt, illetve azoktól támogatást nem fogad el.

 

Az Egyesület céljai:

 • Az Egyesület közhasznú célú tevékenységet kíván folytatni
 • nemzeti ünnepeink és hagyományaink őrzése és művelése, a magyar kultúra szélesebb körben való megismertetése;
 • a magyar nyelv ápolása, a Kárpát- medencében élő nemzettársainkkal való kapcsolatfelvétel, közös célok megfogalmazása és azok megvalósítása
 • szabadidős tevékenységek támogatása, szervezése;
 • épített és természetes környezetünk védelmének támogatása;
 • a társadalmi öntevékenység és a közösségi élet kibontakoztatása;
 • kultúrált és igényes közösségi élet megteremtése;
 • kulturális hagyományaink ápolása és megőrzése;


Most pedig térjünk rá, hogy melyek voltak azok célok, melyeket még a nyilvántartásba vétel előtt civil szerveződés keretében, de már a leendő egyesület nevében megtettünk:

 • 2010. tavaszán elkezdtük szervezni a Trianon emlékmű felállítását
 • Trianon emlékműre adománygyűjtés, (Markóczy Sándor)
 • emlékmű elkészítése, felállítása (Szeidl János és fia)

 

 • 2010. jún. 05. Trianon emlékünnepség, emlékműavatás

 

Meghívott és fellépő vendégek: Bábiné Szottfried Gabriella polgármester, Pitti Katalin operaénekes, a határon túl élő magyarság képviseletében a Jólészi és Csíkszentdomokosi polgármesterek, Goy motorosok, Szokolyai Dalárda, Tumbász és Barátai zenekar

Az ünnepség házigazdája Szentpéteri Eszter a Hír Tv szerkesztője volt

 • a pénzadománygyűjtésből fennmaradt összeg eljuttatása az edelényi árvízkárosultaknak, melyet Molnár Oszkár polgármester vett át a parlamentben
 • bútoradomány eljuttatása – saját költségen – árvízkárosultaknak Edelénybe, melyet ugyancsak Molnár Oszkár polgármester vett át.
 • könyvadomány az erdélyi gyerekeknek Dévára
 • Adventi gyertyagyújtás

 

 

 

 

 

2011.-ben történtek

 

 • 2011. májusában részt vettünk a “Vándor fakanál” főzőversenyen, a zsűri különdíját nyertük
 • 2011. jún. 05. Trianon megemlékezés, Turulmadár avatása amely a Goj motorosok adománya

Koszorút helyezett el: Bábiné Szottfried Gabriella és Wittner Mária országgyűlési képviselők, Goj motorosok, Sződligetiek Baráti Köre, a Sződligeti Önkormányzat nevében Szabó Attila alpolgármester.

Fellépő vendégek: Csányi János színművész, Szokolyai Dalárda, Tumbász és Barátai zenekar, Budapesti Tárogatósok Baráti Köre.

Az ünnepség házigazdája Szentesi Zöldi László újságíró volt.

 • 2011. jún. 10-13-ig   az SzBK- kis csapata részt vett a csíksomlyói búcsún, rövid erdélyi kirándulással, testvér-településilátogatással (Csíkszentdomokos)l egybekötve
 • 2011. szept. 16. SzBK közös nyárbúcsúztató összejövetel, meghívott vendégekkel (szalonnasütés)
 • 2011. okt. 06. Egyesületünk az Aradi vértanúkra  emlékezett csendes gyertyagyújtással
 • 2011. okt. 23. Egyesületünk részt vett és koszorúzott az Önkormányzat. által szervezett ünnepségen
 • 2011. nov. 4-én a Kommunizmus áldozatainak emléknapján részt vettünk a fáklyás felvonuláson
 • november-december “adventi gyertyagyújtás” – Bábiné Szottfried Gabriella országgyűlési képviselő, és a három felekezet (katolikus, református, evangélikus) és az Egyesületünk közös szervezésébe
 • felvettük a kapcsolatot a felvidéki testvértelepüléssel Jólész – el, részt vettünk a harangszenteléssel egybekötött falunapon
 • szodligetiek.hu címen beindítottuk Sződligetiek Baráti Köre Egyesület honlapját

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amit még az idén tervezünk:

 

 • ’56-os film vetítése  2011. november 29.
 • Felszólítása a polgármesternek a Sződligeti Polgárőrség megoldásával kapcsolatban

 

 

Sződliget, 2011. november 22.

 

 

Szabó Gyula

elnök h.

 

A Közgyűlés további napirendi pontjai:

 • a Közgyűlés egyhangú szavazással a Felügyelő Bizottság tagjává Csányi Istvánnét választotta
 • egyhangú szavazással az Egyesület pénzügyi és számviteli előadója Csőre Márta
 • megszavazásra került 2012-es év tagdíjának összege, mely továbbra is 1000 Ft/hó
 • a Közgyűlés egyhangúan megszavazta az Egyesületbe  belépni szándékozók nyilvántartásba vételét, melyet belépési nyilatkozattal erősítenek meg.

Az Egyesület 2012. évi költségvetésének megtervezése a későbbiek folyamán készül el, miután az Egyesületnek 2011. szeptemberétől fogva a tagdíjbefizetéseken kívül egyéb bevételi forrása nincs.

A Közgyűlésen elhangzottak jegyzőkönyvben történő foglalása megtörtént.

 

Sződliget, 2011. november 22.

 

 

 

Millin Tamás

elnök