Egyesületről

A Sződligetiek Baráti Köre Egyesület működését a hit, az erkölcs, az egyetértés és a becsület alapjaira kívánja helyezni. Az Egyesület hitvallása: MODUS VIVENDI (együttélési mód, amely a különböző érdekeket áthidalja, egybehangolja, két vagy több ellentétes álláspont egymás melletti létezését biztosítja.)

A Sződligetiek Baráti Körének alapelvei és céljai:

– Nemzeti ünnepeink és hagyományaink őrzése és művelése, a magyar kultúra szélesebb körben való megismertetése
– Társadalmi öntevékenység és a közösségi élet kibontakoztatása
– Kulturált és igényes közösségi élet megteremtése
– Kulturális hagyományaink ápolása és megőrzése
– Épített és természetes környezetünk védelmének támogatása